emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015

Czy praca w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych zarejestrowałam się w urzędzie pracy, planując po 6 miesiącach ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. W trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych urząd pracy złożył mi propozycję zatrudnienia na czas określony. Jeżeli ponownie podejmę zatrudnienie, to po jakim czasie będę mogła ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Czy okres tego zatrudnienia zostanie zaliczony jako pobieranie zasiłku?

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne obok warunków dotyczących wieku oraz długości udokumentowanego stażu składkowego i nieskładkowego oraz sposobu rozwiązania stosunku pracy musi również spełnić następujące warunki:

 • w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
   
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia... (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Do okresu 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych urząd pracy zaliczy również:

 • okresy, za które zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało, dotyczy to w szczególności okresów przedłużonego oczekiwania na przyznanie zasiłku z uwagi na wystąpienie różnych okoliczności,
   
 • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, które bezrobotny podejmował w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W sytuacji, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie, to okres wykonywania tej pracy zostanie, dla ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego, potraktowany jak okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i nie spowoduje wydłużenia okresu jego pobierania, a tym samym okresu oczekiwania na zgłoszenie wniosku o świadczenie.

W przypadku, gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 180-dniowego okresu, wówczas wymagane jest zgłoszenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na złożenie wniosku.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60