emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015

Świadczenie przedemerytalne dla osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Kobieta przez ostatnich 7 lat pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jest zdolna do pracy, a tym samym od przyszłego miesiąca ZUS zaprzestanie wypłaty renty (przyznanej do końca października 2015 r.). Czy może ona ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, jeśli posiada 29 lat pracy?

Tak, jeśli ukończyła wiek 55 lat i zarejestruje się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy przedemerytalnej, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat,
   
 • do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna,
   
 • osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.
Ważne: Nieprzerwany 5-letni okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie musi przypadać w ostatnich 5 latach, jednakże istotne jest pobieranie świadczenia rentowego obowiązkowo przez taki okres.

Ponadto osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi spełnić dodatkowe warunki, wymienione w pierwszym artykule niniejszego działu, tj. m.in. nadal być zarejestrowana jako bezrobotna i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie 30 dni od wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 2 ust. 3 ustawy przedemerytalnej).

Pod pojęciem ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy rozumie się:

 • utratę dalszych uprawnień do świadczenia z powodu upływu okresu na jaki renta była przyznana lub
   
 • niezgłoszenie wniosku o ustalenie prawa na dalszy okres, albo
   
 • orzeczenie przez lekarza orzecznika ZUS odzyskania zdolności do pracy.


Zwracamy uwagę!
Świadczenie przedemerytalne nie może zostać przyznane osobie, która zgłosiła wniosek o zawieszenie prawa do renty, albo gdy renta została zawieszona w związku z osiąganiem przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia. Okres zawieszenia wypłaty renty z powodu osiągania ww. przychodu podlega odliczeniu z wymaganych 5 lat pobierania tego świadczenia.

Jak wskazano na wstępie, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ustaniu prawa do renty. Za dzień ustania prawa do renty uważa się pierwszy dzień miesiąca przypadającego po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub dzień określony w decyzji ZUS, jeżeli przyczyna ustania prawa do renty jest inna niż upływ okresu, na jaki została przyznana. Jeśli wniosek o ustalenie dalszego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy został zgłoszony nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do renty okresowej, warunek terminowego zarejestrowania się w urzędzie pracy uważa się za spełniony, jeżeli rejestracja nastąpiła w ciągu 30 dni od wydania decyzji odmawiającej prawa do renty na dalszy okres.

Wskazniki i stawki
Kwoty przychodu z pracy zarobkowej wpływające
na zawieszalność świadczeń podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Wspomnijmy, że kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1.027,39 zł miesięcznie i podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Z tym jednak, że wysokość świadczenia przedemerytalnego dla osób, które nabyły prawo do tego świadczenia po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, nie może być wyższa niż ostatnio otrzymywana renta.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.