emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015

Terminowe zarejestrowanie się w PUP rencisty a świadczenie przedemerytalne

Od sierpnia 2009 r. do końca lipca 2015 r. pobierałem rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. ZUS odmówił mi prawa do dalszej renty twierdząc, że jestem zdolny do pracy. Decyzję odmowną dostałem dopiero teraz. Wydaje mi się, że spełniam warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, bo mam ukończone 61 lat i udowodniłem ponad 25 lat stażu pracy. Słyszałem jednak, że powinienem zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie 30 dni od ustania prawa do renty. Ten termin już minął. Czy to oznacza, że nie nabędę prawa do świadczenia przedemerytalnego?

Niekoniecznie. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przewidziane zostało m.in. dla osób, które były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wymagane jest jednak od nich, aby zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, która była pobierana nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto do dnia, w którym ustało prawo do renty, osoba ubiegająca się musi spełnić kryterium odpowiedniego wieku oraz udowodnić stosowną długość okresu uprawniającego do emerytury. Mianowicie wymagane jest ukończenie co najmniej 55 lat przez kobietę oraz 60 lat przez mężczyznę i osiągnięcie wymienionego okresu, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Rzeczywiście z literalnego brzmienia wskazanej normy prawnej wynika, że na zarejestrowanie się w urzędzie pracy ustawodawca wyznaczył 30 dni od dnia ustania prawa do renty. Jak jednak wynika z interpretacji organu rentowego prezentowanej na stronie internetowej tej instytucji www.zus.pl, w przypadku osoby pobierającej rentę okresową, która nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do tej renty, złoży wniosek o przyznanie świadczenia na dalszy okres, a w wyniku postępowania orzeczniczego zostanie wydana decyzja odmawiająca przyznania prawa do renty na dalszy okres, 30-dniowy termin liczony jest od daty otrzymania takiej decyzji przez osobę zainteresowaną.

Jeśli więc od otrzymania przez Czytelnika decyzji o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres nie upłynął jeszcze 30-dniowy termin oraz wystąpił on o ustalenie dalszego prawa do renty nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do renty, spełni on kryteria do świadczenia przedemerytalnego w omawianym zakresie. W tym przypadku organ rentowy uzna bowiem, że został zachowany 30-dniowy termin na czynności związane z zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.

Ponadto pojęcie "dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy", zawarte w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, zinterpretowane zostało przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt II UK 562/13.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60