emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Przyznawanie i przywracanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

1) Czy osoba z ustalonym prawem do emerytury może wnioskować o rentę z tytułu niezdolności do pracy? Nadmieniamy, że wypłata emerytury jest zawieszona.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej FUS) lub nie spełnia warunków do jej uzyskania. Tak stanowi art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalnej.

Za emeryturę z FUS uważa się emeryturę powszechną przyznaną na wniosek lub z urzędu, a także w obniżonym wieku, w tym emeryturę częściową, górniczą, nauczycielską, wcześniejszą dla matek opiekujących się dziećmi specjalnej troski. Taką emeryturą nie jest natomiast emerytura pomostowa oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zatem osoby, które pobierają jedno z tych świadczeń, po spełnieniu niezbędnych warunków, mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS wypłaca świadczenie korzystniejsze finansowo).

W świetle powyższego nie ma podstaw do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która ma ustalone prawo do emerytury z FUS. W tej sytuacji bez znaczenia jest, czy pobiera ona świadczenie emerytalne, czy też zostało ono zawieszone, np. z powodu osiągania przychodu przekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia lub nierozwiązania stosunku pracy. Warunek posiadania prawa do emerytury lub spełniania warunków do jej uzyskania bada się na dzień zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Przykład

W styczniu 2018 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła kobieta. Ma ona ustalone prawo do emerytury, z tym że ze względu na nierozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy jej wypłata została zawieszona. Na mocy art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalnej ZUS wydał decyzję odmawiającą prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ zainteresowana ma ustalone prawo do emerytury z FUS.

Przykład

Załóżmy, że w lutym 2018 r. zostanie zgłoszony do ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy przez mężczyznę, który w styczniu 2018 r. ukończył powszechny wiek emerytalny wynoszący dla mężczyzn 65 lat. Do wniosku o rentę dołączy dokumenty potwierdzające 40-letni staż składkowy. Wobec tego, że wnioskodawca ukończył powszechny wiek emerytalny i spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przykład

Nauczycielka w wieku 58 lat ma ustalone prawo do emerytury nauczycielskiej przyznanej bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela. Od czerwca 2017 r. świadczenia nie pobiera, ponieważ przeszła na rentę rodzinną po zmarłym mężu. Ze względu na stan zdrowia w styczniu 2018 r. zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS wydał decyzję odmawiającą prawa do tego świadczenia, ponieważ emerytura nauczycielska jest emeryturą z FUS.


Jeżeli w dniu zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na dzień, od którego powstałoby prawo do tego świadczenia została przyznana emerytura z FUS lub wnioskodawca spełnia warunki do jej uzyskania, ZUS nie bada warunków niezbędnych do przyznania prawa do renty.

Przykład

W grudniu 2017 r. ZUS przyznał prawo do emerytury 60-letniej rencistce w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (zainteresowana zgłosiła wniosek o emeryturę). Na tej podstawie wydał również decyzję o ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z dniem przyznania prawa do emerytury. Załóżmy, że w związku z pogorszeniem stanu zdrowia w lutym 2018 r. emerytka zgłosi wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty. ZUS odmówi, ponieważ renta ustała z powodu przyznania emerytury.


Zwracamy uwagę!
Odmowa przyznania renty na wniosek o to świadczenie ze względu na spełnienie przez wnioskodawcę warunków do uzyskania emerytury, nie skutkuje przyznaniem na podstawie tego wniosku prawa do emerytury. W takim przypadku osoba zainteresowana musi wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury.


2) Czy osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu ustania niezdolności do pracy może ponownie ubiegać się o jej przyznanie?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy może zostać przywrócone wyłącznie w przypadku jego ustania w związku z ustąpieniem niezdolności do pracy, o ile lekarz orzecznik (komisja lekarska) ZUS wyda orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, która powstała nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania poprzedniej renty. Tak wynika z art. 61 ustawy emerytalnej. Przywrócenie prawa do tego świadczenia nie może nastąpić w sytuacji, gdy ustało ono w wyniku przyznania emerytury z FUS.

Przykład

ZUS przyznał mężczyźnie prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy do 31 grudnia 2017 r. Renta ustała, ponieważ rencista nie zgłosił wniosku o dalsze jej przyznanie. W lutym 2018 r. do ZUS wpłynął jego wniosek o ponowne przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji ZUS skieruje zainteresowanego na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Wydane orzeczenie będzie podstawą do podjęcia decyzji o dalszej wypłacie renty.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.