emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Wywiad zawodowy jako integralna część wniosku o rentę

Pracownik pobiera zasiłek chorobowy, którego okres niedługo się wyczerpie. Na ostatniej wizycie lekarz prowadzący wystawił mu zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 celem ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ten w latach 2010-2014 pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wówczas również zajmowałam się kompletowaniem wniosku o rentę dla niego. Pracownik dał mi wszystkie dokumenty dotyczące jego zatrudnienia z innych firm, a ja jako pracodawca przygotowałam dokumentację potwierdzającą zatrudnienie w mojej firmie, wywiad zawodowy i wypełniałam wniosek o rentę. Czy muszę ponownie załączać wywiad zawodowy, skoro nie zmienił się dotychczasowy charakter pracy tego pracownika?

TAK. Wywiad zawodowy wypełnia zakład pracy, w którym pracownik ostatnio pracował. Obecnie jest to formularz OL-10 (poprzednio Czytelniczka wypełniała druk N-10).

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który m.in. jest co najmniej częściowo niezdolny do pracy. Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS w I instancji albo komisja lekarska ZUS jako II instancja.

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy w szczególności na wniosek właściwej komórki organizacyjnej ZUS. Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera:

 • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie nienadania numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, a także miejsce zamieszkania osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie,
   
 • określenie celu wydania orzeczenia i wskazanie okoliczności, które lekarz orzecznik jest obowiązany ustalić.

Do wniosku dołącza się dokumentację obejmującą:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku,
   
 • wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy,
   
 • dokumentację medyczną i rentową oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, a w szczególności kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Szczegółowo kwestie te określa § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2711 ze zm.).

Nie ma możliwości, aby wraz z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy, sporządzonym na formularzu ERN, Czytelniczka nie przedłożyła wywiadu zawodowego. Ponadto powinna dołączyć dokumentację z przebiegu ubezpieczenia pracownika, której nie załączyła kompletując wcześniejszy wniosek o rentę.

Przykładowo wypełniona część formularza OL-10
Wywiad zawodowy jako integralna część wniosku o rentę

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60