emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Nowe formularze wniosków o rentę

Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS jest renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna. Są to świadczenia o różnych charakterach, przysługujące po spełnieniu przez osoby zainteresowane zupełnie odbiegających od siebie przesłanek. O każde z nich ubezpieczony musi jednak wystąpić sam albo w jego imieniu może to zrobić płatnik składek. Żądanie przyznania świadczenia może przybrać różne formy. Jedną z nich jest wypełnienie formularza przygotowanego w tym celu przez ZUS.

Renta na wniosek

Postępowanie przed organem rentowym w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej ma charakter wnioskowy. Wniosek to żądanie przyznania świadczenia. Może on być zgłoszony:

 • na piśmie lub
   
 • ustnie do protokołu w organie rentowym albo
   
 • w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek może złożyć sam zainteresowany, jego pełnomocnik, osoba upoważniona przez zainteresowanego albo płatnik składek. Do obowiązków pracodawcy, innego płatnika składek z wyjątkiem zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatników składek, którzy opłacają składkę za siebie i osoby współpracujące, należy:

 • przygotowanie, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenie go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych,
   
 • poinformowanie bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowanie wniosku o rentę i przedłożenie go organowi rentowemu.

Stanowi o tym art. 125 ust. 1 pkt 4-5 oraz ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Forma wniosku i jego zawartość

Jedną z form zgłoszenia wniosku o rentę jest wystąpienie do ZUS na piśmie. Ustawodawca nie zastrzegł, że wniosek można zgłosić wyłącznie na formularzu. Z przepisów wynika jednak, co powinien zawierać taki wniosek. Chodzi tu o:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia zainteresowanego,
   
 • numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
   
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego,
   
 • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce - w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce,
   
 • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
   
 • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
   
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty,
   
 • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Jeżeli wniosek jest związany ze świadczeniem zmarłego, a więc dotyczy renty rodzinnej, to dodatkowo powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, numer świadczenia zmarłego oraz wskazanie organu, który ustalił prawo i wypłacał świadczenie lub do którego został zgłoszony wniosek o świadczenie, w przypadku gdy zmarłemu nie ustalono tego prawa.

Wniosek, który nie zawiera niezbędnych danych do jego rozpatrzenia, będzie wymagał uzupełnienia. W tym celu organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. Co więcej, w niektórych przypadkach organ może pozostawić wniosek bez rozpoznania.


Braki formalne we wniosku o rentę powodują, że postępowanie wymaga uzupełnienia, a tym samym trwa dłużej.

Formularze ZUS

ZUS w wyniku realizacji zapowiedzi z początku 2017 r. dokonał zmian w konstrukcji obowiązujących formularzy. Podzielił je na sekcje, zmniejszył liczbę stron, redukując ilość wymaganych do wpisania danych, dodał instrukcję ich wypełniania.

W ramach prac organ udostępnił nowe formularze m.in. dotyczące renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy - formularz ERN,
   
 • rodzinnej - formularz ERR.

Przy czym korzystając z nowego wniosku o rentę rodzinną - ERR - oprócz formularza ZUS Rp-2 nie są już potrzebne dotychczasowe załączniki do wniosku: ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01, ZUS-ER-ORR-01.

Wnioski zawierają pouczenie o konieczności zapoznania się z dołączoną do nich informacją oraz instrukcję wypełnienia, z której wynika, że:

 • wniosek powinien być wypełniony:
   
  • WIELKIMI LITERAMI,
    
  • kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).
    
 • pola wyboru należy zaznaczyć znakiem X.

Informacja dołączona do wniosków zawiera w zasadzie pouczenie dotyczące m.in.:

 • co ubezpieczony załatwi wypełniając konkretny formularz,
   
 • która placówka ZUS rozpatrzy wniosek ubezpieczonego,
   
 • jak można wycofać złożony wniosek,
   
 • jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia prawa do danego świadczenia.

Poszczególne części wniosków to:

 • dane wnioskodawcy oraz dodatkowo w przypadku renty rodzinnej dane osoby zmarłej,
   
 • zakres wniosku,
   
 • oświadczenia wnioskodawcy,
   
 • wskazanie liczby załączników dołączonych do wniosku,
   
 • wskazanie sposobu odbioru odpowiedzi ZUS,
   
 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej, data oraz podpis zainteresowanego.

Pomimo iż występowanie z wnioskiem o omawiane świadczenia (ale nie tylko) za pomocą formularzy nie jest w żaden sposób obligatoryjne, to warto z nich korzystać. Zawierają one bowiem dane niezbędne do rozpatrzenia przez ZUS wniosków, jak i dane dodatkowe, uzupełniające, które nie są co prawda niezbędne, ale na pewno pomocne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.