emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019

Wypłata renty rodzinnej należnej osobie małoletniej

Renta rodzinna przysługuje m.in. dzieciom, które często są zbyt małe, aby osobiście ubiegać się o to świadczenie i je pobierać. Dlatego też w ich imieniu występują ich opiekunowie, którzy otrzymują to świadczenie do czasu ukończenia przez nie pełnoletności, kiedy to same mogą zadecydować do czyich rąk ma trafiać świadczenie.

Uprawnieni do renty

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Należna jest m.in.:

 • dzieciom: własnym, drugiego małżonka oraz przysposobionym,
   
 • przyjętym/emu na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka), o ile:
   
  • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
    
  • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom:

 • do ukończenia odpowiednio 16 lat lub - jeśli się uczą - 25 lat,
   
 • bez względu na wiek - jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy we wskazanym okresie.

Przy czym, w przypadku gdy dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ulega przedłużeniu do zakończenia tego roku studiów.

Kwestie te reguluje art. 65-69 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Na wniosek

Postępowanie w sprawie przyznania renty rodzinnej wszczynane jest na podstawie wniosku zainteresowanego. Jeśli dziecko zmarłego ubezpieczonego, emeryta lub rencisty jest małoletnie, o świadczenie to może wystąpić jego opiekun, tj. matka lub ojciec albo inna osoba sprawująca opiekę. ZUS wymaga wówczas złożenia oświadczenia, iż:

 • jest on świadomy, że:
   
  • prawo do renty rodzinnej dla małoletniego dziecka po ukończeniu przez nie 16. roku życia uwarunkowane jest realizacją obowiązku kontynuacji nauki w szkole,
    
  • renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania kontynuacji nauki jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 138 ustawy emerytalnej,
    
 • zobowiązuje się on powiadomić ZUS o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez dziecko po ukończeniu przez nie 16. roku życia, a przed ukończeniem 18. roku życia.

Ubiegając się o rentę rodzinną, w tym na małoletnie dziecko, warto skorzystać z opracowanego przez organ rentowy formularza Wniosku o rentę rodzinną - ERR, który zawiera m.in.:

 • dane osoby zmarłej,
   
 • dane członków rodziny wnioskujących o rentę rodzinną, w tym dane opiekuna małoletniego dziecka/małoletnich dzieci ubiegającego się o to świadczenie:
   
  • dla siebie oraz dla dziecka/dzieci lub
    
  • tylko dla dziecka/dzieci,
    
 • dane małoletnich dzieci,
   
 • wskazanie, w jakiej formie ma być przekazywana renta, tj. na podany adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji lub na rachunek bankowy,

a także stosowne oświadczenie, pod którym powinna podpisać się osoba występująca o rentę.

Wniosek w sprawie przyznania renty rodzinnej można zgłosić w organie rentowym bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek. Trzeba przy okazji wspomnieć o nałożonym na pracodawcę obowiązku poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej oraz przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu (art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej).

Do wniosku powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczenia oraz jego wysokość. Przy czym organ rentowy nie może żądać dowodów potwierdzających dane znajdujące się na koncie ubezpieczonego oraz złożonych już wcześniej dla celów ustalenia uprawnień do innych świadczeń lub kapitału początkowego.

Wypłata świadczenia

Renta rodzinna należna osobie małoletniej wypłacana jest jej opiekunowi we wskazanej we wniosku formie, ale tylko do czasu osiągnięcia przez nią pełnoletności. Wówczas świadczenie lub należna jego część przekazywana jest do rąk pełnoletniej już osoby uprawnionej, chyba że:

 • została nad nią ustanowiona opieka prawna albo
   
 • złożyła ona wniosek o wypłatę należności osobie pełnoletniej uprawnionej do części tej renty rodzinnej albo osobie, która sprawowała nad nią opiekę przed osiągnięciem pełnoletności - w tym celu może ona skorzystać z formularza Wniosku w sprawie wypłaty renty rodzinnej - ERR-W.

Wypłata renty lub jej części wskazanej osobie następuje jednak dopiero po pouczeniu jej o okolicznościach uznawanych za nienależnie pobrane świadczenie (art. 131 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej).


Formularze ERR i ERR-W dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.

 

Renta należna sierocie zupełnej przebywającej w zakładzie specjalnym, domu dziecka lub placówce opiekuńczo- wychowawczej

W przypadku pobytu we wskazanej placówce:

- sieroty zupełnej - rentę rodzinną wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej wpłaca się na rachunek oszczędnościowy w banku, wskazanym przez kierownika placówki lub opiekuna ustanowionego przez sąd,
- więcej niż jednej sieroty zupełnej uprawnionych do jednej renty rodzinnej - każdej z nich wpłaca się przysługującą jej część renty oraz dodatek dla sieroty zupełnej na wskazany wyżej rachunek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.