emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015

Pobieranie renty szkoleniowej z tytułu przekwalifikowania zawodowego

Pracownik zgłosił wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Na badaniu lekarskim lekarz orzecznik orzekł u niego celowość przekwalifikowania zawodowego. ZUS ustalił mu prawo do renty szkoleniowej. Co to jest za renta i na jakich zasadach jest wypłacana?

Renta szkoleniowa przysługuje osobie, w stosunku do której lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS orzekła celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Prawo do renty szkoleniowej przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy określony w art. 58 ust. 1 ustawy emerytalnej (nie wymaga się spełnienia tego warunku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy),
     
  • niezdolność do pracy powstała w okresach wskazanych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, tj. m.in. w trakcie zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Renta szkoleniowa dla osoby, której niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przyznawana jest bez względu na długość okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz datę powstania niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Prawo do renty szkoleniowej przysługuje przez 6 miesięcy i może na podstawie wniosku starosty (urzędu pracy działającego w jego imieniu) zostać:

  • przedłużone na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o dalsze 30 miesięcy lub
     
  • skrócone w przypadku braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub w razie, gdy osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Tak stanowi art. 60 ustawy emerytalnej.

Celowość przekwalifikowania zawodowego orzeka lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS w stosunku do osoby ubiegającej się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, która trwale utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i może odzyskać zdolność do pracy po przekwalifikowaniu. Przed wydaniem stosownego orzeczenia powinni uzyskać opinię konsultanta psychologa.

Renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania przychodu, bez względu na jego wysokość.

Proces przyznania prawa do renty szkoleniowej oraz realizacja jej wypłaty jest oparta na współpracy ZUS i urzędu pracy. Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie ZUS zawiadamia o tym fakcie odpowiedni urząd pracy, który ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć współpracę z osobą zainteresowaną, ustalając możliwości, kierunek i termin przekwalifikowania. Przekwalifikowanie zawodowe oparte jest na procesie szkolenia lub kursów realizowanych przez urząd pracy. Przez cały okres wypłaty renty ZUS monitoruje czy rencista poddaje się przekwalifikowaniu i czy jest ono w ogóle możliwe.

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru świadczenia i jest stosunkowo korzystna finansowo, bowiem jej wysokość nie jest uzależniona od długości stażu ubezpieczeniowego. W przypadku renty szkoleniowej spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wysokość ta wynosi 100% podstawy wymiaru.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60