emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015

Renta strukturalna pomniejszona o emeryturę

Otrzymuję rentę strukturalną wraz z dodatkiem dla małżonka. Czy może on podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia? Czy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego będę mogła równocześnie pobierać emeryturę i rentę?

Renta strukturalna ulega zawieszeniu w całości w przypadku podjęcia pracy zarobkowej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy skutkującej obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Reguła ta ma zastosowanie również do dodatku przysługującego w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego przez małżonków. Współmałżonek nie może więc posiadać własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zgodne z prawem jest jednak pobieranie renty strukturalnej i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Mowa o tym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty Strukturalne"… (Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 750 ze zm.).

Renta strukturalna wypłacana jest nie dłużej niż do osiągnięcia przez świadczeniobiorcę 65 lat. W tym czasie dana osoba ma prawo do pobierania renty strukturalnej i przysługującej jej emerytury, z tym że wysokość tej pierwszej zostanie pomniejszona o kwotę emerytury. Wynika to z § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że osoba pobierająca rentę strukturalną ma obowiązek poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o okolicznościach mających wpływ na jej wysokość. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, czyli od dnia otrzymania informacji o przyznaniu prawa do emerytury.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60