emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Wypłata renty rodzinnej dla uczącego się dziecka lub wnuka w wieku powyżej 16. roku życia

1) Córka pracownicy pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W maju 2016 r. ukończyła 25 lat. Czy ZUS będzie kontynuował wypłatę tego świadczenia, jeśli uczy się ona zaocznie w liceum ogólnokształcącym (pozostały jej dwa semestry)?

Nie, prawo do renty rodzinnej powyżej 25. roku życia przysługuje wyłącznie osobom kształcącym się w szkole wyższej, po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Renta rodzinna przysługuje po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym również do emerytury pomostowej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 i 66 ustawy emerytalnej).

Do renty rodzinnej, zgodnie z art. 68 ustawy emerytalnej, prawo mają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

 • do ukończenia 16 lat,
   
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
   
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat.

Uprawnienia do renty rodzinnej dziecka, które nie ukończyło 16 lat nie są uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, w tym kontynuowania nauki. Natomiast dziecko w wieku powyżej 16 lat nabywa prawo do renty rodzinnej wówczas, gdy kontynuuje naukę, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia (czyli do miesiąca, w którym kończy 25 lat). Jeżeli jednak wiek 25 lat osiągnęło będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku akademickiego.

Pod pojęciem "nauki w szkole", na potrzeby stwierdzenia, czy istnieje prawo do renty rodzinnej, należy rozumieć kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych w szkołach i placówkach w systemie dziennym (stacjonarnym), wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym i korespondencyjnym. Za szkoły, w których nauka uprawnia do pobierania renty rodzinnej uważa się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe.

Ważne: Renta rodzinna przysługuje uczącemu się dziecku przez rok szkolny, a studiującemu przez rok akademicki, w tym również w okresie ferii letnich i zimowych.

W świetle powyższego, prawo do renty rodzinnej przysługuje uczącemu się dziecku do ukończenia 25. roku życia, bez względu w jakiej formie oraz w jakiej szkole się uczy. Dla dalszej wypłaty świadczenia rentowego decydujące znaczenie ma ustalenie, czy dziecko w dacie ukończenia 25. roku życia było studentem ostatniego roku studiów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ustalenie daty, w której dziecko uprawnione do renty rodzinnej było na ostatnim roku studiów, następuje na podstawie wpisu na ten rok zgodnie z regulaminem obowiązującym na danej uczelni. Jak informuje ZUS, opisana sytuacja dotyczy zarówno studentów, którzy ukończyli 25 lat w trakcie wakacji, jak i tych, którzy wiek ten osiągnęli bezpośrednio przed ich rozpoczęciem, o ile zdali wszystkie wymagane programem egzaminy.

Warunkiem kontynuowania wypłaty wskazanego świadczenia jest przedstawienie w ZUS odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uczelnię, potwierdzającego zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach przedostatniego roku studiów oraz uzyskania wpisu na ostatni rok studiów. W przypadku braku możliwości przedstawienia takiego zaświadczenia, wypłata renty może być kontynuowana po złożeniu przez studenta stosownego oświadczenia oraz zobowiązania do przedłożenia tego zaświadczenia w wyznaczonym terminie.


2) Czy przysługuje renta rodzinna po dziadku, który wychowywał wnuka?

Tak, o ile wnuk, zgodnie z art. 69 ustawy emerytalnej, został przyjęty na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności oraz co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że śmierć była następstwem wypadku (chodzi tu o zdarzenie nagłe, w wyniku którego nastąpiła śmierć, bez względu na to, czy miało to związek z pracą). Ponadto wnuk nie może posiadać uprawnień do renty po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice żyją - nie mogą zapewnić mu utrzymania (albo dziadek, po którym przysługuje renta lub jego małżonek byli opiekunem wnuka ustanowionym przez sąd). Niemożność zapewnienia utrzymania przez rodzica zachodzi, gdy z przyczyn od siebie niezależnych nie może łożyć na utrzymanie dziecka. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy nie jest znane miejsce jego pobytu.

Obok ww. warunków wnuk musi również spełnić kryteria dotyczące wieku i nauki, o których mowa w odpowiedzi na pierwsze pytanie.

W sprawie wypłaty renty rodzinnej po dziadkach stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt I UK 320/13)) stwierdzając, że: "Podstawową przesłankę prawa wnuka do renty rodzinnej po dziadkach stanowi przyjęcie na wychowanie i utrzymanie, przy czym obydwa elementy muszą zachodzić łącznie. Z kolei przesłanka przyjęcia na wychowanie, rozumianego jako stałe sprawowanie pieczy na dzieckiem, polegające na opiece nad nim, przekazywaniu mu wiedzy, zapewnieniu osiągnięcia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz doprowadzeniu do samodzielności, jest spełniona w sytuacji, gdy nie ma rodziców, którzy realizowaliby wychowanie, bądź też rodzice (rodzic) nie realizują obowiązku wychowywania i obowiązek ten, łącznie z dostarczaniem utrzymania, przejmują dziadkowie.".

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.