emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016

Jednorazowy dodatek nie wpływa na zawieszalność renty

W marcu br. otrzymałem z ZUS jednorazowy dodatek w wysokości 400 zł. Na początku 2016 r. podjąłem zatrudnienie na etacie. Czy wypłacony dodatek zostanie doliczony do mojego przychodu mającego wpływ na zawieszenie renty z tytułu niezdolności do pracy?

Jednorazowy dodatek nie wpływa na zawieszalność renty
rys. Jednorazowy dodatek nie wpływa na zawieszalność renty

NIE. Przy ustalaniu, czy wystąpiły okoliczności powodujące zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się przychód osiągnięty m.in. z tytułu pracy wykonywanej:

  • w ramach stosunku pracy,
     
  • na podstawie umowy zlecenia.


Przychód osiągany z dwóch lub więcej tytułów podlega zsumowaniu.


Na zawieszenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego lub zmniejszenie jego wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką uważa się natomiast zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Przepisy dotyczące zawieszalności stosuje się również do osób:

  • wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub
     
  • wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Ponadto ustawodawca enumeratywnie wymienił przysługujące świadczenia, które należy uznać za przychód do celów zawieszalności świadczeń. Przykładowo są to kwoty pobranych zasiłków chorobowego macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 104 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).

Tak więc jednorazowy dodatek pieniężny wypłacony niektórym emerytom, rencistom i innym osobom pobierającym świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, podobnie jak kwota renty i emerytury, nie jest wliczany do przychodu powodującego zmniejszenie wysokości świadczenia albo zawieszenie do niego prawa.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60