emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016

Renta szkoleniowa korzystniejsza niż "zwykła"

Od ponad pół roku pobieram rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Przepracowałem około 20 lat. Zarobki, jakie osiągałem, kształtowały się na średnim poziomie. Niedawno spotkałem kolegę, który pracował razem ze mną w tym samym zakładzie pracy i otrzymywał podobne wynagrodzenie. Jak się jednak okazało, pomimo że ma on przepracowane zaledwie 10 lat, to przyznana mu przez ZUS renta szkoleniowa jest zdecydowanie wyższa od renty pobieranej przeze mnie. Czy jest to możliwe?

Zasady przyznawania świadczeń rentowych z powszechnego systemu oraz sposób ich ustalania reguluje ustawa emerytalna.

Renta szkoleniowa korzystniejsza niż
rys. Renta szkoleniowa korzystniejsza niż "zwykła"

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:

  • 24% kwoty bazowej,
     
  • po 1,3% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych,
     
  • po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych,
     
  • po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok tzw. okresu hipotetycznego.

Dla osoby częściowo niezdolnej do pracy renta wynosi 75% renty obliczonej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy. Wymienione przez ustawodawcę okresy ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Tak stanowi art. 62 ustawy emerytalnej.

Natomiast osobie spełniającej warunki do uzyskania renty z ogólnego stanu zdrowia, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa.


Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty.


Przy czym wysokość renty szkoleniowej nie może być niższa od najniższej renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy (art. 64 ust. 1-2 ustawy emerytalnej).

Z obowiązujących zasad dotyczących zarówno przyznawania, jak i naliczania omawianych świadczeń rentowych wynika, że w tej kwestii funkcjonują odrębne reguły. Może się więc zdarzyć, że wyliczona Czytelnikowi renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pomimo legitymowania się przez niego dłuższym stażem pracy od kolegi, jest niższa od należnej koledze renty szkoleniowej (patrz tabela).

Sposób obliczenia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty szkoleniowej
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy Renta szkoleniowa
Załóżmy, że ubezpieczony udowodnił 20 lat okresów składkowych oraz 5 lat okresów nieskładkowych. Załóżmy, że ubezpieczony udowodnił 10 lat okresów składkowych.
Obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 75,25%.
Podstawa wymiaru renty wynosi 2.489,52 zł i została obliczona w następujący sposób:
75,25% × 3.308,33 zł
(kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2015 r.)

24% × 3.308,33 zł = 794,00 zł,

20 × 1,3% × 2.489,52 zł = 647,28 zł,

5 × 0,7% × 2.489,52 zł = 87,13 zł,

794,00 zł + 647,28 zł + 87,13 zł = 1.528,41 zł,

1.528,41 zł × 75% = 1.146,31 zł.

2.489,52 zł × 75% = 1.867,75 zł

Przy uwzględnieniu powyższych parametrów renta wynosi
1.146,31 zł 1.867,14 zł

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60